+ 31 (0)10 8200853
Noordplein 211 3035 ED Rotterdam
09:00 – 17:00

Letselschade

Ozveren & Alabas advocaten heeft ruime expertise op het gebied van letselschadezaken door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten.

Verkeersongevallen

Veel letselschade ontstaat door ongevallen in het wegverkeer. Wie verkeersregels overtreedt en daardoor een ongeval veroorzaakt, is aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Het bepalen van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen is een complexe zaak, waarbij veel factoren moeten worden meegewogen. Was er bijvoorbeeld sprake van roekeloosheid of opzet bij de weggebruikers, of juist van overmacht? Ook de leeftijd van het slachtoffer kan een belangrijke rol spelen. Zo wordt aansprakelijkheid bij verkeersongevallen met jonge kinderen eerder aangenomen

Bedrijfsongevallen

Gebrekkige werkomstandigheden kunnen leiden tot een onveilige werkomgeving. Dat kan letselschade veroorzaken. Bij een bedrijfsongeval is de letselschade meestal direct zichtbaar of voelbaar.
De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Dat betekent dat hij moet aantonen dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen om letselschade die de werknemer lijdt door de uitoefening van zijn werk te voorkomen. De werkgever heeft ook een zorgplicht tegenover ondergeschikten die zonder arbeidsovereenkomst werkzaamheden bij hem verrichten. Er zijn geen omstandigheden die een werkgever van deze zorgplicht kunnen ontslaan.

Medische fouten

In de gezondheidszorg worden fouten gemaakt; als een dergelijke fout toerekenbaar is aan de arts of het ziekenhuis, dan is het mogelijk dat de patiënt recht heeft op schadevergoeding wegens medische aansprakelijkheid.
Hoewel zowel de behandelaar als het ziekenhuis aansprakelijk is, worden letselschadezaken naar aanleiding van medische fouten in de praktijk door verzekeraars behandeld.

Second Opinion

Als u zich afvraagt of uw huidige belangenbehartiger wel de juiste koers vaart: Ozveren & Alabas advocaten geeft op verzoek een second opinion over de behandeling van uw zaak. Daarvoor heeft Ozveren & Alabas advocaten uw dossier nodig en een mondelinge toelichting daarop. Ozveren & Alabas advocaten beoordeelt vervolgens in een schriftelijk advies hoe uw zaak is behandeld. Naar aanleiding van de second opinion kunt u besluiten of Ozveren & Alabas advocaten de belangenbehartiging overneemt.

Wij kunnen u helpen!